Blog

TVSH-ja e munguar në Shqipëri dhe Kosovë

Qendra ALTAX prezanton në këtë studim përpjekjen për herë të tretë, për vlerësimin e nivelit të boshllëkut tatimor. Në botimin e tretë, ashtu si edhe në publikimin paraardhës një vend të veçantë ka marrë vlerësimi për boshllëkun tatimor në Kosovë. Vlerësimi i boshllëkut në këtë publikim është paraqitur, vetëm për...

Read more...

Tregues fiskalë të Projekt-Buxhetit 2021

Buxheti 2021 që parashikohet të përcillet për diskutim në Komisionet Parlamentare, si dhe në datën 3 Dhjetor 2020 do të kalojë për miratim nga deputetët vjen pas një niveli problematikash fiskale dhe ekonomike që kanë diktuar në hartimin e tij. Ndër treguesit kryesorë që lidhen me disa specifika janë: Sipas Ministrisë...

Read more...

Nga Raporti i fundit i FMN për financat e Kosovë

Sipas raportit të muajit Shkurt 2021 të FMN, Kosova është goditur rëndë nga pandemia e COVID-19. Pavarësisht mbështetjes së politikës, aktiviteti ekonomik vlerësohet të ketë rënë 6 për qind në vitin 2020 për shkak të efektit të kombinuar të masa të rrepta të kufizimit, si dhe nga kufizimet ndërkombëtare të...

Read more...